Tři síly - vektory

Tři síly, jejichž velikosti jsou v poměru 9:10:17, působí v rovině v jednom bodě tak, že jsou v rovnováze. Určete velikosti úhlů, které svírají každé dvě síly

Správná odpověď:

A =  53,1301 °
B =  154,9424 °
C =  151,9275 °

Postup správného řešení:

F1=9 F2=10 F3=17  c1=2 F2 F3F22+F32F12=2 10 17102+17292=85770,9059  u1=π180°arccos(c1)=π180°arccos(0,9059)25,0576   c2=2 F1 F3F12+F32F22=2 9 1792+172102=17150,8824 u2=π180°arccos(c2)=π180°arccos(0,8824)28,0725   A=u1+u2=25,0576+28,0725=53,1301=53°748"
B=180u1=18025,0576=154,9424=154°5633"
C=180u2=18028,0725=151,9275=151°5539"

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
#
Matikar
Da se to resit i goniometrickou rovnici - rozkladem vektoru do souradnic

avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Kosinovú větu přímo používá kalkulačka SUS trojúhelníku.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: