Exponenciálni rovnice

Vypočítejte x z rovnice:

(4^x):0,5=2/64

Výsledek

x =  -3

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Počítačová revoluce
  Intel386 Když jsme začínali dělat s počítači, tak první procesor, který si pamatuji byl Intel 8080 z roku 1974 s výkonem 0.5 MIPS. Vypočítejte o kolik procent ročně stoupal výkon procesorů, pokud Intel 486DX z roku 1992 má výkon 54 MIPS. Jaká by byla spotřeba bě
 2. Posloupnost
  seq Vypočítejte, kolikátý člen posloupnosti určené vztahem ? má hodnotu 86.
 3. Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 4. Na rybníku
  lekno_2 Na rybníku rostou lekníny, každý den se jejich počet zdvojnásobí. Celá hladina se pokryje za 12 dnů. Za kolik dnů se pokryje 8 hladin?
 5. Město 3
  city_2 Město má 22 000 obyvatel. Za jak dlouho lze očekávat, že bude mít 25 000 obyvatel, činí-li průměrný roční přírůstek obyvatel 1,4% ?
 6. Exponenciální rovnice
  exp V množině R řešte rovnici: ?
 7. Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 8. Souřadnice
  exp_ln Dopočítejte chybějící souřadnici bodu M [x;120] grafu funkce f dané předpisem f: y = 5x
 9. Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 98x-2=9
 10. Radioaktivita
  radioactivity Za 548 hodin poklesne aktivita radioaktivního látky na 1/9 počáteční hodnoty. Jaký je poločas rozpadu dané látky?
 11. Exponenciální rovnice
  exp_8 Určete, jakou hodnotu má y ve výrazu (3^y): (4^-1)=36.Y je přirozené číslo větší než nula.
 12. Vložte n čísel
  archimedes_1 Mezi čísla 5 a 640 vložte tolik čísel, aby s danými čísly tvořila členy geometrické posloupnosti a aby součet vložených čísel byl 630.
 13. Průsečíky s osami
  linear Vypočítej průsečíky s osami x a y funkce h:y=4/5x-3
 14. Rovnice
  cubic Kolik reálných kořenů má rovnice ??
 15. Logaritmus
  log_hat Určitě číslo, jehož decimal logaritmus je -3.8.
 16. Mocninka
  1power Vyjádřete výraz ? jako n-tu mocninu se základem 10.
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?