Druhá mocnina + krychle - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 17

 • Mléko tetrapack
  Krabice tvaru krychle je po okraj naplněna mlékem o objemu 2 litry. Vypočítej hranu a povrch krabice.
 • Kostka
  Kostka má povrch 600 cm2, jaký je její objem?
 • Kostka
  Vypočítejte objem kostky, pokud její povrch je 150 cm2.
 • Krychle 46
  Krychle má povrch 216 dm2. Vypočítejte: a) obsah jedné stěny, b) délku hrany, c) objem krychle.
 • Velikost krychle
  Jaká je velikost hrany krychle s povrchem 37,5 m2?
 • O kolik 6
  O kolik procent se zvětší a) povrch b) objem krychle jestliže se hrana krychle zvětší o 25%?
 • Povrch krychle
  Povrch krychle je 500 cm2, kolik cm3 bude její objem?
 • Povrch a objem krychle
  Vypočítej povrch krychle, jejíž objem je 27 dm3.
 • Vypočítej
  Vypočítej povrch kostky, pokud její objem je 64 cm3.
 • Krychle 36
  krychle má povrch 110,6 cm2. vypočítej délku její hrany.
 • Krychle
  Jedna krychle od druhé ma hranu větší 5x. Kolikrát bude větší povrch a objem?
 • Krychle
  Krychle má povrch 486 m ^ 2. Vypočítejte její objem.
 • Krychle
  Objem krychle je 216 cm3. Vypočtěte povrch.
 • Zvětšení krychle
  O kolik procent se zvětší objem a povrch krychle, zvětšíme-li její hranu o 56%.
 • Krychle
  Vypočítejte povrch krychle s hranou 16 dm.
 • Zvláštní kostka
  Vypočítejte hranu kostky, jejíž povrch i objem je numericky stejné číslo.
 • Kostka
  Součet délek hran kostky je 69 cm. Jaký je její povrch a objem?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Druhá mocnina - příklady. Příklady na krychle.