Fyzikální jednotky - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 5127

 • Kužel 19
  Kužel má průměr podstavy 1,5 m. Úhel při hlavním vrcholu osového řezu má velikost 86°. Vypočítejte objem kužele.
 • Daný je
  Daný je pravidelný šestiúhelník ABCDEF. Bod A má souřadnice [1; 3] a bod D má souřadnice [4; 7]. Vypočtěte součet souřadnic středu jeho opsané kružnice.
 • Cesta
  Mezi městy A a B, vzdálených 6 km má cesta průměrné klesání 9‰. Vypočítejte výškový rozdíl míst A a B.
 • Sluneční paprsky
  Dopadají-li sluneční paprsky pod úhlem 60°, vrhá slavná egyptská Cheopsova pyramida, která je dnes vysoká 137,3m, stín dlouhý 79,3m. Vypočítejte dnešní výšku sousední Chefrenovi pyramidy, jejíž stín měří v témže okamžiku 78,8 m, a dnešní výšku nedaleké Mi
 • Rotační kužel
  Objem rotačního kužele je 296 cm3 a strana kužele svírá s rovinou podstavy úhel 80°. Vypočítejte obsah pláště rotačního kužele.
 • Cotangens
  Pokud je úhel α ostrý úhel, pro který platí cotg α = 3/4. Určitě hodnoty sin α, cos α, tg α.
 • Úhel stoupání
  Velikost úhlu stoupání přímé cesty je přibližně 12 °. Určete stoupání této cesty v procentech.
 • Schodiště
  Pod jakým úhlem stoupá schodiště, je-li výška schodu 25 cm a šířka 32 cm?
 • Osmiboký jehlan
  Urči objem pravidelného osmibokého jehlanu, jehož výška v = 100 a úhel boční hrany s rovinou podstavy je α = 60°.
 • Divnej kužel
  Rotační kužel má výšku 72cm a úhel při vrcholu 72°. Určete objem koule.
 • Pravoúhly trojúhelník 9
  V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je dáno : a=17cm, Vc=8 cm. Vypočítejte délku stran b, c, jeho obsah S, obvod o, délku poloměrů kružnic trojúhelníku opsané R a vepsané r a velikost úhlů alfa a beta.
 • Kvádr
  Vypočítejte úhel který svírá podstava kvádru 10 × 10 s tělesových úhlopříčkou dlouhou 19.
 • Polokoule 2
  Nádoba tvaru polokoule je zcela naplněna vodou. Jaký poloměr má nádoba, když z ní při naklonění o 30 stupňů vyteče 10 l vody?
 • Zkosení
  Mám zápis zkosení v poměru 1:6. Jaký je úhel a jaké ho vypočítám?
 • Určete
  Určete objem kulového odseku, pokud poloměr jeho podstavy je 10 cm a velikost středového úhlu ω = 120 stupňů.
 • Kruhová železnice
  Železnice má propojit kruhovým obloukem místa A, B a C, jejichž vzdálenosti jsou |AB| = 30 km, |AC| = 95 km, |BC| = 70 km. Jakou délku bude mít trať z A do C?
 • Rovnoběžka
  Poloměr Země je 6374 km dlouhý. Vypočítejte délku rovnoběžky, která má zeměpisnou šířku 65°.
 • Kvádr
  Vypočtěte objem a povrch kvádru ABCDEFGH, jehož rozměry abc jsou v poměru 9:3:8, víte-li ze stenova úhlopříčka AC měří 86 cm a ma od telesové úhlopříčky AG odchylku 25 stupňů.
 • Dvě síly
  Dvě síly F1 = 580N a F2 = 630N svírají úhel 59 stupňů. Vypočítejte jejich výslednici F.
 • Skalární součin
  Vypočítejte u.v když |v| = 5, |v| = 2 a když vektory u, v, svírají úhel: a) 60° b) 45° c) 120°

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.