Vypočítejte

Vypočítejte délku tětivy v kružnici o poloměru 25 cm, které přísluší obvodový úhel 26°.

Správná odpověď:

x =  11,2476 cm

Postup správného řešení:

r=25 cm α=26  β=α/2=26/2=13   sinβ=x/2:r  x=2 r sinβ°=2 r sin13° =2 25 sin13° =2 25 0,224951=11,248=11,2476 cmNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
#
Žák
Je to vážně příklad pro 8. třídu ?

avatarTipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: