Příklady na kužel

Počet nalezených příkladů: 161

 • Na dětském
  Na dětském hřišti byl postaven přístřešek ve tvaru kužele s průměrem podstavy 4 m. Vypočítej plášť kužele, jestliže strana kužele měří 8m
 • Komolý kužel
  Vypočítejte povrch a objem komolého rotačního kužele s poloměry podstav 8 cm a 4 cm a výšce 5 cm.
 • Průměr 44
  Průměr kužele je 24 cm, poloměr je 12 cm. Kolik cm měří výška, jestliže je o jednu třetinu větší než poloměr kužele?
 • Povrch
  Povrch komolého rotačního kužele se stranou s = 13 cm je S = 510π cm2. Urči poloměry podstav, když je rozdíl délek je 10cm.
 • Spočítej 3
  Spočítej objem a hmotnost hromady písku tvaru kužele o průměru 8m a výšce v =4,5m, Hustota písku je 1500kg/M krychlový
 • Objem
  Objem rotačního kužele je 376,8cm³, výška tohoto kužele je 1dm. Vypočtěte průměr podstavy kužele.
 • Kužel těžký
  Povrch kužele je 200 cm², jeho výška je 7 centimetrů. Spočítej objem tohoto kužele.
 • Čtyřicet
  Čtyřicet stejných dopravních kuželů s průměrem podstavy d = 36 cm a výškou v = 46 cm máme natřít zvenčí oranžovou barvou (bez podstavy). Kolik korun zaplatíme za barvu, pokud na natření 1 m2 potřebujeme 500 cm3 barvy a 1l barvy stojí 8 Kč?
 • Dřevěne misky
  20 dřevěných misek tvaru komolého kužele máme natřít zvenku i zevnitř lakem na dřevo. Na natření 200 cm2 potřebujeme 0,1 l laku. Kolik litrů laku musíme koupit, pokud jsou misky 25 cm vysoké, dno misky má průměr 20 cm a horní podstava má průměr 30 cm?
 • Základní 2
  Základní parametry rotačního kužele jsou: Poloměr podstavy 5 cm Výška kužele 12 cm a strana kužele 17 cm. Vypočítej: a/objem kužele b/povrch kužele
 • Objemový poměr
  Vypočtěte objemový objemů poměr kuliček opsané (poloměr r) a vepsaných (průměr ρ) do rovnostranného rotačního kužele.
 • Rovnostranny kužel
  Do nádoby tvaru rovnostranného kužele, jehož podstava má poloměr r = 6 cm nalijeme tolik vody, že se naplní jedna třetina objemu kužele. Do jaké výšky bude sahat voda, pokud kužel obrátíme dnem vzhůru?
 • Načrtni
  Načrtni sít kužele a připiš k ní délku strany, délku oblouku kružnice a délku kružnice, když znáš: délku strany kužele: s = 51,9 cm obvod podstavy kužele= O =151 mm.
 • Komolý jehlan 3
  Konvice vysoká 35cm má tvar komolého jehlanu s délkou hrany spodní čtvercové podstavy a=50cm a s hranami obdélníkové podstavy b=20cm a c=30cm. Kolik litru vody se vejde do konvice?
 • Z dřevěné
  Z dřevěné krychle vysoké 20cm byl vysoustružen co největší kužel. Vypočítej jeho hmotnost jestliže víš, že hustota dřeva byla 850 kg/m3
 • Kuželovitá
  Kuželovitá nálevka má objem 0,5 litrů a výšku 7 cm. Vypočítejte poloměr jejího horního okraje.
 • Rotační 14
  Rotační kužel má průměr podstavy 18 dm a výšku 12 dm. Vypočítejte jeho objem V .
 • Objem kužele
  Vypočítejte objem kužele s poloměrem podstavy r a výškou v. a) r = 6 cm, v = 8 cm b) r = 0,9 m, v = 2,3 m c) r = 1,4 dm, v = 30 dm
 • Koule v komolém kuželi
  Do komolého kužele o průměru podstav D, resp. D je vepsána koule, která se dotýká obou podstav i pláště. Jaký je její průměr?
 • Komolý kužel
  Pokud je nádrž zcela plná, nádrž obsahuje 28,54 m3 vody. Průměr horní základny je 3,5 m, zatímco na spodní základně je 2,5 m. Stanovte výšku, pokud je nádrž ve tvaru komolého kužele pravoúhlého kruhového kužele.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.