Příklady na obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy. Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha. Má smysl mluvit o obsahu čtverce, obdélníku, kruhu, o obsahu plochy ohraničené křivkami, mnohoúhelníkem apod. Obsah měříme v plošných jednotkách SI - metr čtvereční (m^2), centimetrech čtverečních (cm^2), čtverečních milimetrech (mm^2), kilometrech čtverečních (km^2)

Počet nalezených příkladů: 1107

 • Hranol 4
  Vypočítejte objem a povrch hranolu s podstavou rovnostranného trojúhelníku když a = 4cm, výška tělesa je 6cm.
 • Kostka
  Obsah jedné stěny kostky je 32 centimetrů čtverečních. Určete délku její hrany, její obsah a její objem.
 • Plech
  Kolik m2 plechu je třeba na pobití bedny tvaru krychle o délce hrany 50 cm, počítáme-li 20% na záchyby víka i stěn?
 • Kolik 66
  Kolik zeminy je třeba odstranit při hloubení 200m dlouhého příkopu, jehož příčný řez je čtvrec o obsahu 4812,5cm2
 • Krychle - povrch
  Stěna kostky má obsah 99 cm čtverečních. Povrch kostky je kolik cm čtverečních?
 • Hodnota S=V
  Určete délku hrany krychle (v centimetrech), která má povrch a objem vyjádřený stejnou číselnou hodnotou. Tuto krychli narýsujte v poměru 1 : 2.
 • Obsah 18
  Obsah pláště válce je 300 cm², jehož výška se rovná průměru podstavy. Určete povrch válce.
 • Kvádr
  Tři stěny téhož kvádru mají obsah 6 cm2, 10 cm2 a 15 cm2. Urč objem kvádru.
 • Vypočítej 60
  Vypočítej povrch papírového válce (bez víka) s rozměry : poloměr dna : 7 cm, výška válce : 22 cm.
 • V požární
  V požární nádrži tvaru kvádru s hranami podstavy 12 m a 7 m je napuštěno 1428 hl vody. Vypočítejte obsah ploch smáčených vodou.
 • Sádrový odlitek
  Sádrový odlitek má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu. Plášť je tvořen čtyřmi rovnostrannými trojúhelníky se stranou 5 m. Vypočítejte objem a povrch.
 • Hektar pole
  Průměrný roční úhrn srážek je 686 mm. Kolik litrů spadne na 1 hektar pole?
 • OP krychle
  Určete objem a povrch krychle, pokud obsah jedné její stěny je 40cm2.
 • Silniční válec
  Silniční válec má průměr 1,51 m a šířku 243 cm. Kolik m2 cesty urovná, když se otočí 86-krát?
 • Textil - látka
  Pokud máte látku o velikosti 16 metrů čtverečních, kolik 20 × 20 × 8 cm tašek můžete vyrobit?
 • Obsah 27
  Obsah kvádru: S=376 cm2 strany jsou v poměru a: b:c= 3:4:5 vypočítej jeho objem
 • Nálevka
  Nálevka má tvar rovnostranného kužele. Vypočítejte obsah plochy smáčené vodou v případě, že do nálevky nalijete 3 litry vody.
 • Šestiboký jehlan
  Vypočítejte objem pravidelného šestibokého jehlanu, jehož podstavná hrana má délku 12cm a boční hranu 20cm.
 • Šestiboký hranol 2
  Vypočítej objem pravidelného šestibokého hranolu jehož tělesové úhlopříčky jsou 24cm a 25cm.
 • Obsah 16
  Obsah pláště válce je 307,72cm2 a průměr postavy 14cm. Vypočitejte jeho výšku s přesností na centimetry.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Viz také více informacií na Wikipedii.