Úsečka

Dá se zkonstruovat úsečka, pokud známe z ní:

center

Výsledek


Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Motouz - kružnice
  motuz Martin má motouz dlouhý 628 mm. Vytvaroval z něj kružnici. Vypočítejte poloměr této kružnice.
 2. Dorýsuj
  midpoint Dorýsuj úsečku AB, znáš-li jeden její krajní bod a střed úsečky S.
 3. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napiš v desítkové soustavě zkrácený i rozvinutý zápis těchto čísel : a) čtyři tisíce sedmdesát devět b) pět set jeden tisíc šest set deset c) devět milionů dvacet šest
 4. Lesní školka 4
  stromcek_2 V lesní školce po zimě zjistili, že jim vyhynula 1/10 smrčků. Za ně vysadili 193 nových smrčků. Kolik smrčků je v lesní školce?
 5. Zdeněk
  tanks_3 Zdeněk nabral 15l vody ze 100 litroveho sudu plného vody. Zapiš zlomkem, jakou část vody Zděnek nabral.
 6. Výpočet výrazu
  numbers_38 Určite hodnotu výrazu s desetinnými čísly: (4.416356)-7.152+(74.855)=?
 7. Úhly
  angles Je pravda že sousední úhly nemají společné rameno?
 8. Rovnice 26
  eq222_14 Řešte rovnici: 1/5. (a-3)-1/3. (a-5)=1
 9. Číslo
  numbers2_6 Přičteme-li k jeho čtyřnásobku 9,dostaneme 33.Udělej zápis a vyřeš rovnici
 10. Rovnice 27
  eq222_15 Řešte rovnici: (2v+2)/8=(v-7)/4-v
 11. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LIV + MCCCIX
 12. Rovnice
  formel13.print Vypočítej a ověř správnost výsledku zkouškou: 12(3c - 5) + 11 = 10(8c - 7) - 16c
 13. Přímé úměry
  direct_relationship z daných námětů sestav příklady přímé úměry: počet dělníků, počet výrobků, čas na jeden výrobek, počet pracovních hodin, výše výdělku.
 14. Myslím si číslo
  num3_1 Myslím si číslo. Když ho vynásobíš sedmi, a přičteš k součinu 3, dostaneš 80. Jaké číslo si myslím?
 15. Na tisíciny
  approx Následující čísla zaokrouhli na tisíciny:
 16. Sedminasobek 3
  eq222_30 Sedminasobek je o 105 větší než jejich čtyrnasobek. Jaké je to číslo?
 17. Mirek a Zuzka
  mo_1 Obdélník je rozdělený na 7 políček. Na každé políčko se má napsat právě jedno z čísel 1, 2 a 3. Mirek tvrdí, že to lze provést tak, aby součet dvou vedle sebe napsaných čísel byl pokaždé jiný. Zuzka naopak tvrdí, že to možné není. Rozhodněte, kdo z nich