Abs v nerovnici

Rieš na Z - nerovnicu s absolútnou hodnotou:

|x-18|+4 > 1

Výsledok

x = (Správna odpoveď je: Z) Nesprávne

Postup správneho riešenia:

x18+4>1  x>=18x18=x18 x18+4>1 x18+4>1 x>15  x<18x18=18x 18x+4>1 x>21 x<21  x=ZNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • S absolútnou hodnotou
  abs_value Určte počet všetkych celých čísel x, ktoré spĺňajú nasledujúce dve nerovnosti: |x+2|=3
 • Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica (|x| +x) |x-3| = |x+1| v obore reálnych čísel?
 • ABS
  sphere_nice Aká je hodnota výrazu ||-81|-|-90|| ?
 • Koľko 30
  numberline Koľko dvojciferných čísel leží na číselnej osi bližšie k číslu 31 ako k číslu 100?
 • Koľko 87
  eq2 Koľko je takých trojciferných čísel, ktoré nie sú na číselnej osi bližšie k číslu 600 ako k číslu 400?
 • Na číselnej osi
  abs1 Určte celé číslo, ktorého vzdialenosť na číselnej osi od čísla 1 je dvakrát menšia ako vzdialenosť od čísla 6.
 • Obdĺžnik
  rectnagles Nájdite obvod a obsah obdĺžnika s vrcholmi (-1, 4), (0,4), (0, -1) a (-4, 4)
 • Vektory v priestore 3D
  vectors Dané sú vektory u=(1;3;-4), v=(0;1;1). Určte veľkosť týchto vektorov, vypočitajte uhol vektorov, vzdialenosť medzi vektormi.
 • Prevrátená hodnota
  inverse Je pravda (dokážte to) že ak a > b > 0 platí: (1)/(a)< (1)/(b)
 • Z9–I–1 2018 čísla
  hyperbola Nájdite všetky kladné celé čísla x a y, pre ktoré platí: 1/x + 1/y = 1/4 .
 • Absolútna hodnota
  abs_value Ktoré číslo má takú vlastnosť , že keď ho zväčšíme o 7 dostaneme číslo ktoré má rovnakú absolútnu hodnotu ako pôvodné číslo ?
 • Riešte 8
  parabola2 Riešte kvadratickú nerovnicu: -2x2 + 4x + 6 < 0
 • Jednotkový 2D
  one Zistite jednotkový vektor (jeho súradnice) k vektoru AB ak A[-6; 8], B[-18; 10].
 • Napíšte
  eq1 Napíšte najmenšie prirodzené číslo vyhovujúce nerovnici: 5. (2x-1) < 17x-(-14)
 • Na priamke
  linearna Na priamke p: 3 x - 4 y - 3 = 0, stanovte súradnice bodu C, ktorý je rovnako vzdialený od bodov A [4, 4] a B [7, 1].
 • Nerovnica
  triangles Ktoré x vyhovuje nerovnici 5 < -x plus 3
 • Vrcholy trojuholníka
  right_triangle Ukážte, že body D (2,1), E (4,0), F (5,7) sú vrcholy pravouhlého trojuholníka.