Euklidovská vzdialenosť

Vypočítajte euklidovské vzdialenosti medzi predajňami A.B a C, ak:
A 45 0,05
B 60 0,05
C 52 0,09

Pričom prvý údaj je hmotnosť pečiva v gramoch a druhý je cena pečiva v €.

Správna odpoveď:

|AB| =  15
|BC| =  8,0001
|AC| =  7,00011

Postup správneho riešenia:

AB=(4560)2+(0,050,05)215
BC=(6052)2+(0,050,09)28,0001
AC=(4552)2+(0,050,09)27,00011Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: