Obsah 25

Obsah pôdorysu je 5400m2 aký bude obvod štvorcového pôdorysu?

Správna odpoveď:

o =  293,9388 m

Postup správneho riešenia:

S=5400 m2 S=a2  a=S=5400=30 6 m73.4847 m  o=4 a=4 73.4847=120 6=293.9388 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

 • Obvod štvorca 2
  squares Vypočítajte obvod štvorca, ak je jeho obsah 6,25 centimetrov štvorcových.
 • Pôdorys 2
  podorys Pôdorys predajných stánkov sa skladá zo štvorcov a v skutočnosti má obsah 48 m2. Aký obvod má pôdorys týchto stánkov? a. 34 m b. 36 m c. 40 m d. 44 m
 • Hladina
  pool Aká je plocha vodnej hladiny bazénu, ak po napustení 25 m3 vody stupne hladina o 10 cm? a) 25 m2 b) 250 m2 c) 2500 dm2 d) 25 000 cm2
 • Záhon 2
  flowerbed Okolo štvorcového kvetinového záhonu v parku vedie chodník široký 1,1 m. Rozloha tohto chodníka je 45 m2. Aká je rozloha kvetinového záhonu?
 • Rozmery 9
  square Aké rozmery má štvorec ktorého obsah je 49dm štvorcových?
 • Štvorec čísla
  percent Ak dĺžku strany štvorca zmenšíme o 25%, zmenší sa jeho obsah o 28 cm2. Určte dĺžku strany pôvodného štvorca.
 • Obsah 17
  cubes2 Obsah (povrch plášťa) kocky 93cm2 aky je objem kocky
 • Štvorec 25
  stvorec Štvorec má obvod 17cm. Aký je jeho obsah?
 • Cez stred parku
  garden Kruhový park má rozlohu 31400 m2. Naprieč cez stred parku vedie chodník. Aký je dlhý?
 • Predĺžená záhradka
  garden_el Záhradka pani Petrovej mala tvar štvorca so stranou dĺžky 15 m. Po jej zväčšením o 64 m2 (štvorcových) mala opäť tvar štvorca. O koľko metrov bola predĺžená dĺžka každej strany záhradky?
 • Kruh
  circle Aký veľký je obsah kruhu, ak jeho obvod je 18,2 cm?
 • Druhá odmocnina
  parabola Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 • Školský dvor
  square_rot Školský dvor mal tvar štvorca o strane 11m. Dvor bol zväčšený o 75 m2 a má opäť tvar štvorca. O koľko metrov bola zväčšená každá strana dvora?
 • Kocka 9
  cubes Kocka má povrch 486 m2 . Vypočítaj jej objem.
 • Záhrada 31
  zahrada Záhrada má tvar štvorca a jeho výmera je 8 100 m2. Predelia ju chodníkom, ktorý bude spájať dva protiľahlé vrcholy záhrady. Aký dlhý bude tento chodník?
 • Záhrada 25
  land Záhrada má plochu 1378 m2, strana a meria 53 m. Koľko meria strana b?
 • Šarkan 6
  sarkan Deti majú šarkana na šnúre dlhej 80m, ktorý sa vznáša nad miestom vzdialenom 25m od miesta kde stoja deti. Ako vysoko sa vznáša drak nad terénom?