Zájazd 3

Podnikového zájazdu sa zúčastnilo 35 osôb, spolu zaplatili 246€. Cena zájazdu pre zamestnanca bola 6€, pre rodinného príslušníka 9€. Koľko zamestnancov bolo na zájazde? Poprosím aj postup.

Správna odpoveď:

z =  23

Postup správneho riešenia:


z+p=35
246 = 6z+9p

z+p=35
246 = 6·z+9·p

p+z = 35
9p+6z = 246

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
9p+6z = 246
p+z = 35

Riadok 2 - 1/9 · Riadok 1 → Riadok 2
9p+6z = 246
0,33z = 7,67


z = 7,66666667/0,33333333 = 23
p = 246-6z/9 = 246-6 · 23/9 = 12

p = 12
z = 23

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: