Na zájazde

Na zájazde sa zúčastnilo 48 osôb. Boli medzi nimi muži, ženy a deti. Žien bolo o 4 viac ako mužov, detí bolo o 6 menej ako polovica dospelých. Koľko mužov, žien a detí sa zúčastnilo zájazdu?

Správna odpoveď:

d =  12
m =  16
z =  20

Postup správneho riešenia:


m+z+d=48
z=4+m
d = (m+z)/2-6

d+m+z = 48
m-z = -4
2d-m-z = -12

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 3
2d-m-z = -12
m-z = -4
d+m+z = 48

Riadok 3 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 3
2d-m-z = -12
m-z = -4
1,5m+1,5z = 54

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
2d-m-z = -12
1,5m+1,5z = 54
m-z = -4

Riadok 3 - 1/1,5 · Riadok 2 → Riadok 3
2d-m-z = -12
1,5m+1,5z = 54
-2z = -40


z = -40/-2 = 20
m = 54-1,5z/1,5 = 54-1,5 · 20/1,5 = 16
d = -12+m+z/2 = -12+16+20/2 = 12

d = 12
m = 16
z = 20

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: