Pomarančovú 21673

Pani Součková kúpila 6 pomarančový a 5 jablkový džús a zaplatila celkom 254 Kč. Pani Dernerova kúpila 6 jablkovú džúsu a 5 pomarančovú džúsu a zaplatila za ne o 2 Kč (Kč je česká koruna) menej ako pani Součková. Koľko stáli jednotlivé džúsy?

Správna odpoveď:

j =  22
p =  24

Postup správneho riešenia:


6p+5j=254
6j+5p = 254-2

6·p+5·j=254
6·j+5·p = 254-2

5j+6p = 254
6j+5p = 252

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
6j+5p = 252
5j+6p = 254

Riadok 2 - 5/6 · Riadok 1 → Riadok 2
6j+5p = 252
1,83p = 44


p = 44/1,83333333 = 24
j = 252-5p/6 = 252-5 · 24/6 = 22

j = 22
p = 24

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: