Mesto 3

Mesto má 22 000 obyvateľov. Za ako dlho sa dá očakávať, že bude mať 25 000 obyvateľov, ak priemerný ročný prírastok obyvateľov je 1,4%?

Výsledok

n =  9.195

Riešenie:

(1+1.4/100)n=25000/22000 1.014n=25/22 nln1.014=ln25/22 n=ln25/22ln1.014=9.195 (1+1.4/100)^n = 25000/22000 \ \\ 1.014^n = 25/22 \ \\ n \ln 1.014 = \ln 25/22 \ \\ n = \dfrac{ \ln 25/22 }{ \ln 1.014 } = 9.195 \ \\Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Demografia
  population Počet obyvateľov mesta vzrástol za 10 rokov z 42000 na 54500. Aký je priemerný ročný prírastok obyvateľstva v percentách?
 2. Pokles ceny auta
  car_old Automobil stráca hodnotu každý rok 15%. Určite dobu v rokoch, kedy bude cena polovičná.
 3. Vírus
  virus Máme vírus, ktorý žije jednu hodinu. Každú pol hodinu splodí 2 potomkov. Aké bude žijúce potomstvo jedného vírusu po 3.5 hodinách?
 4. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 5. Dôchodok 2
  penize_49 Akou sumou, vloženou začiatkom roka, sa zabezpečí ročný dôchodok vo výške 1000 eur, splatný vždy na konci daného roka a trvajúci 10 rokov, pričom vložená suma sa každoročne úročí úrokovou sadzbou 2 %
 6. Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 7. Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 8. Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3.8.
 9. Počítačová revolúcia
  Intel386 Keď sme začínali robiť s počítačmi, tak prvý procesor, ktorý si pamätám bol Intel 8080 z roku 1974 s výkonom 0.5 MIPS. Vypočítajte o koľko percent ročne stúpal výkon procesorov, ak Intel 486DX z roku 1992 má výkon 54 MIPS. Aká by bola spotr
 10. Súradnica
  exp_ln Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 123] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 4x
 11. Postupnosť
  seq Vypočítajte, koľký člen postupnosti určenej vzťahom ? má hodnotu 86.
 12. Riešte 3
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu: 8 umocnené na x = 40
 13. Rádioaktivita
  radioactivity Za 548 hodín poklesne aktivita rádioaktivnej látky na 1/9 počiatočnej hodnoty. Aký je polčas rozpadu danej látky?
 14. V hĺbke
  more_1 Intenzita denného svetla prenikajúceho do morskej vody sa znižuje v závislosti od jej hĺbky exponenciálne. V hĺbke 6m je znížená na polovicu. Podmorská kamera potrebuje pre snímanie aspoň 75% intenzity denného svetla. Do akej hĺbky ju môžeme za tohto predp
 15. Exponenciála
  exp_2 Akú hodnotu má x vo výraze 8^x=1/64
 16. Exponenciálna rovnica
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel): 98x-2=9
 17. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243