Košíky

V šiestich košíkoch má predavač ovocie. V jednotlivých košíkoch sú len jablká alebo len hrušky s nasledovným počtom ovocia: 5,6,12,14,23 a 29. ,,Ak predám tento košík, " rozmýšľa predavač ,,potom mi ostane práve dvakrát toľko jablk ako hrušiek. " Na ktorý košík myslel predavač ?

Výsledok

x =  29

Riešenie:

j5j6j12j14j23j29 :::H=0; J=89
 **** K=5 ** H=0; J=84
 **** K=6 ** H=0; J=83
 **** K=12 ** H=0; J=77
 **** K=14 ** H=0; J=75
 **** K=23 ** H=0; J=66
 **** K=29 ** H=0; J=60
h5j6j12j14j23j29 :::H=5; J=84
 **** K=5 ** H=0; J=84
 **** K=6 ** H=5; J=78
 **** K=12 ** H=5; J=72
 **** K=14 ** H=5; J=70
 **** K=23 ** H=5; J=61
 **** K=29 ** H=5; J=55
j5h6j12j14j23j29 :::H=6; J=83
 **** K=5 ** H=6; J=78
 **** K=6 ** H=0; J=83
 **** K=12 ** H=6; J=71
 **** K=14 ** H=6; J=69
 **** K=23 ** H=6; J=60
 **** K=29 ** H=6; J=54
h5h6j12j14j23j29 :::H=11; J=78
 **** K=5 ** H=6; J=78
 **** K=6 ** H=5; J=78
 **** K=12 ** H=11; J=66
 **** K=14 ** H=11; J=64
 **** K=23 ** H=11; J=55
 **** K=29 ** H=11; J=49
j5j6h12j14j23j29 :::H=12; J=77
 **** K=5 ** H=12; J=72
 **** K=6 ** H=12; J=71
 **** K=12 ** H=0; J=77
 **** K=14 ** H=12; J=63
 **** K=23 ** H=12; J=54
 **** K=29 ** H=12; J=48
h5j6h12j14j23j29 :::H=17; J=72
 **** K=5 ** H=12; J=72
 **** K=6 ** H=17; J=66
 **** K=12 ** H=5; J=72
 **** K=14 ** H=17; J=58
 **** K=23 ** H=17; J=49
 **** K=29 ** H=17; J=43
j5h6h12j14j23j29 :::H=18; J=71
 **** K=5 ** H=18; J=66
 **** K=6 ** H=12; J=71
 **** K=12 ** H=6; J=71
 **** K=14 ** H=18; J=57
 **** K=23 ** H=18; J=48
 **** K=29 ** H=18; J=42
h5h6h12j14j23j29 :::H=23; J=66
 **** K=5 ** H=18; J=66
 **** K=6 ** H=17; J=66
 **** K=12 ** H=11; J=66
 **** K=14 ** H=23; J=52
 **** K=23 ** H=23; J=43
 **** K=29 ** H=23; J=37
j5j6j12h14j23j29 :::H=14; J=75
 **** K=5 ** H=14; J=70
 **** K=6 ** H=14; J=69
 **** K=12 ** H=14; J=63
 **** K=14 ** H=0; J=75
 **** K=23 ** H=14; J=52
 **** K=29 ** H=14; J=46
h5j6j12h14j23j29 :::H=19; J=70
 **** K=5 ** H=14; J=70
 **** K=6 ** H=19; J=64
 **** K=12 ** H=19; J=58
 **** K=14 ** H=5; J=70
 **** K=23 ** H=19; J=47
 **** K=29 ** H=19; J=41
j5h6j12h14j23j29 :::H=20; J=69
 **** K=5 ** H=20; J=64
 **** K=6 ** H=14; J=69
 **** K=12 ** H=20; J=57
 **** K=14 ** H=6; J=69
 **** K=23 ** H=20; J=46
 **** K=29 ** H=20; J=40 OK OK OK 
h5h6j12h14j23j29 :::H=25; J=64
 **** K=5 ** H=20; J=64
 **** K=6 ** H=19; J=64
 **** K=12 ** H=25; J=52
 **** K=14 ** H=11; J=64
 **** K=23 ** H=25; J=41
 **** K=29 ** H=25; J=35
j5j6h12h14j23j29 :::H=26; J=63
 **** K=5 ** H=26; J=58
 **** K=6 ** H=26; J=57
 **** K=12 ** H=14; J=63
 **** K=14 ** H=12; J=63
 **** K=23 ** H=26; J=40
 **** K=29 ** H=26; J=34
h5j6h12h14j23j29 :::H=31; J=58
 **** K=5 ** H=26; J=58
 **** K=6 ** H=31; J=52
 **** K=12 ** H=19; J=58
 **** K=14 ** H=17; J=58
 **** K=23 ** H=31; J=35
 **** K=29 ** H=31; J=29
j5h6h12h14j23j29 :::H=32; J=57
 **** K=5 ** H=32; J=52
 **** K=6 ** H=26; J=57
 **** K=12 ** H=20; J=57
 **** K=14 ** H=18; J=57
 **** K=23 ** H=32; J=34
 **** K=29 ** H=32; J=28
h5h6h12h14j23j29 :::H=37; J=52
 **** K=5 ** H=32; J=52
 **** K=6 ** H=31; J=52
 **** K=12 ** H=25; J=52
 **** K=14 ** H=23; J=52
 **** K=23 ** H=37; J=29
 **** K=29 ** H=37; J=23
j5j6j12j14h23j29 :::H=23; J=66
 **** K=5 ** H=23; J=61
 **** K=6 ** H=23; J=60
 **** K=12 ** H=23; J=54
 **** K=14 ** H=23; J=52
 **** K=23 ** H=0; J=66
 **** K=29 ** H=23; J=37
h5j6j12j14h23j29 :::H=28; J=61
 **** K=5 ** H=23; J=61
 **** K=6 ** H=28; J=55
 **** K=12 ** H=28; J=49
 **** K=14 ** H=28; J=47
 **** K=23 ** H=5; J=61
 **** K=29 ** H=28; J=32
j5h6j12j14h23j29 :::H=29; J=60
 **** K=5 ** H=29; J=55
 **** K=6 ** H=23; J=60
 **** K=12 ** H=29; J=48
 **** K=14 ** H=29; J=46
 **** K=23 ** H=6; J=60
 **** K=29 ** H=29; J=31
h5h6j12j14h23j29 :::H=34; J=55
 **** K=5 ** H=29; J=55
 **** K=6 ** H=28; J=55
 **** K=12 ** H=34; J=43
 **** K=14 ** H=34; J=41
 **** K=23 ** H=11; J=55
 **** K=29 ** H=34; J=26
j5j6h12j14h23j29 :::H=35; J=54
 **** K=5 ** H=35; J=49
 **** K=6 ** H=35; J=48
 **** K=12 ** H=23; J=54
 **** K=14 ** H=35; J=40
 **** K=23 ** H=12; J=54
 **** K=29 ** H=35; J=25
h5j6h12j14h23j29 :::H=40; J=49
 **** K=5 ** H=35; J=49
 **** K=6 ** H=40; J=43
 **** K=12 ** H=28; J=49
 **** K=14 ** H=40; J=35
 **** K=23 ** H=17; J=49
 **** K=29 ** H=40; J=20
j5h6h12j14h23j29 :::H=41; J=48
 **** K=5 ** H=41; J=43
 **** K=6 ** H=35; J=48
 **** K=12 ** H=29; J=48
 **** K=14 ** H=41; J=34
 **** K=23 ** H=18; J=48
 **** K=29 ** H=41; J=19
h5h6h12j14h23j29 :::H=46; J=43
 **** K=5 ** H=41; J=43
 **** K=6 ** H=40; J=43
 **** K=12 ** H=34; J=43
 **** K=14 ** H=46; J=29
 **** K=23 ** H=23; J=43
 **** K=29 ** H=46; J=14
j5j6j12h14h23j29 :::H=37; J=52
 **** K=5 ** H=37; J=47
 **** K=6 ** H=37; J=46
 **** K=12 ** H=37; J=40
 **** K=14 ** H=23; J=52
 **** K=23 ** H=14; J=52
 **** K=29 ** H=37; J=23
h5j6j12h14h23j29 :::H=42; J=47
 **** K=5 ** H=37; J=47
 **** K=6 ** H=42; J=41
 **** K=12 ** H=42; J=35
 **** K=14 ** H=28; J=47
 **** K=23 ** H=19; J=47
 **** K=29 ** H=42; J=18
j5h6j12h14h23j29 :::H=43; J=46
 **** K=5 ** H=43; J=41
 **** K=6 ** H=37; J=46
 **** K=12 ** H=43; J=34
 **** K=14 ** H=29; J=46
 **** K=23 ** H=20; J=46
 **** K=29 ** H=43; J=17
h5h6j12h14h23j29 :::H=48; J=41
 **** K=5 ** H=43; J=41
 **** K=6 ** H=42; J=41
 **** K=12 ** H=48; J=29
 **** K=14 ** H=34; J=41
 **** K=23 ** H=25; J=41
 **** K=29 ** H=48; J=12
j5j6h12h14h23j29 :::H=49; J=40
 **** K=5 ** H=49; J=35
 **** K=6 ** H=49; J=34
 **** K=12 ** H=37; J=40
 **** K=14 ** H=35; J=40
 **** K=23 ** H=26; J=40
 **** K=29 ** H=49; J=11
h5j6h12h14h23j29 :::H=54; J=35
 **** K=5 ** H=49; J=35
 **** K=6 ** H=54; J=29
 **** K=12 ** H=42; J=35
 **** K=14 ** H=40; J=35
 **** K=23 ** H=31; J=35
 **** K=29 ** H=54; J=6
j5h6h12h14h23j29 :::H=55; J=34
 **** K=5 ** H=55; J=29
 **** K=6 ** H=49; J=34
 **** K=12 ** H=43; J=34
 **** K=14 ** H=41; J=34
 **** K=23 ** H=32; J=34
 **** K=29 ** H=55; J=5
h5h6h12h14h23j29 :::H=60; J=29
 **** K=5 ** H=55; J=29
 **** K=6 ** H=54; J=29
 **** K=12 ** H=48; J=29
 **** K=14 ** H=46; J=29
 **** K=23 ** H=37; J=29
 **** K=29 ** H=60; J=0
j5j6j12j14j23h29 :::H=29; J=60
 **** K=5 ** H=29; J=55
 **** K=6 ** H=29; J=54
 **** K=12 ** H=29; J=48
 **** K=14 ** H=29; J=46
 **** K=23 ** H=29; J=37
 **** K=29 ** H=0; J=60
h5j6j12j14j23h29 :::H=34; J=55
 **** K=5 ** H=29; J=55
 **** K=6 ** H=34; J=49
 **** K=12 ** H=34; J=43
 **** K=14 ** H=34; J=41
 **** K=23 ** H=34; J=32
 **** K=29 ** H=5; J=55
j5h6j12j14j23h29 :::H=35; J=54
 **** K=5 ** H=35; J=49
 **** K=6 ** H=29; J=54
 **** K=12 ** H=35; J=42
 **** K=14 ** H=35; J=40
 **** K=23 ** H=35; J=31
 **** K=29 ** H=6; J=54
h5h6j12j14j23h29 :::H=40; J=49
 **** K=5 ** H=35; J=49
 **** K=6 ** H=34; J=49
 **** K=12 ** H=40; J=37
 **** K=14 ** H=40; J=35
 **** K=23 ** H=40; J=26
 **** K=29 ** H=11; J=49
j5j6h12j14j23h29 :::H=41; J=48
 **** K=5 ** H=41; J=43
 **** K=6 ** H=41; J=42
 **** K=12 ** H=29; J=48
 **** K=14 ** H=41; J=34
 **** K=23 ** H=41; J=25
 **** K=29 ** H=12; J=48
h5j6h12j14j23h29 :::H=46; J=43
 **** K=5 ** H=41; J=43
 **** K=6 ** H=46; J=37
 **** K=12 ** H=34; J=43
 **** K=14 ** H=46; J=29
 **** K=23 ** H=46; J=20
 **** K=29 ** H=17; J=43
j5h6h12j14j23h29 :::H=47; J=42
 **** K=5 ** H=47; J=37
 **** K=6 ** H=41; J=42
 **** K=12 ** H=35; J=42
 **** K=14 ** H=47; J=28
 **** K=23 ** H=47; J=19
 **** K=29 ** H=18; J=42
h5h6h12j14j23h29 :::H=52; J=37
 **** K=5 ** H=47; J=37
 **** K=6 ** H=46; J=37
 **** K=12 ** H=40; J=37
 **** K=14 ** H=52; J=23
 **** K=23 ** H=52; J=14
 **** K=29 ** H=23; J=37
j5j6j12h14j23h29 :::H=43; J=46
 **** K=5 ** H=43; J=41
 **** K=6 ** H=43; J=40
 **** K=12 ** H=43; J=34
 **** K=14 ** H=29; J=46
 **** K=23 ** H=43; J=23
 **** K=29 ** H=14; J=46
h5j6j12h14j23h29 :::H=48; J=41
 **** K=5 ** H=43; J=41
 **** K=6 ** H=48; J=35
 **** K=12 ** H=48; J=29
 **** K=14 ** H=34; J=41
 **** K=23 ** H=48; J=18
 **** K=29 ** H=19; J=41
j5h6j12h14j23h29 :::H=49; J=40
 **** K=5 ** H=49; J=35
 **** K=6 ** H=43; J=40
 **** K=12 ** H=49; J=28
 **** K=14 ** H=35; J=40
 **** K=23 ** H=49; J=17
 **** K=29 ** H=20; J=40 OK OK OK 
h5h6j12h14j23h29 :::H=54; J=35
 **** K=5 ** H=49; J=35
 **** K=6 ** H=48; J=35
 **** K=12 ** H=54; J=23
 **** K=14 ** H=40; J=35
 **** K=23 ** H=54; J=12
 **** K=29 ** H=25; J=35
j5j6h12h14j23h29 :::H=55; J=34
 **** K=5 ** H=55; J=29
 **** K=6 ** H=55; J=28
 **** K=12 ** H=43; J=34
 **** K=14 ** H=41; J=34
 **** K=23 ** H=55; J=11
 **** K=29 ** H=26; J=34
h5j6h12h14j23h29 :::H=60; J=29
 **** K=5 ** H=55; J=29
 **** K=6 ** H=60; J=23
 **** K=12 ** H=48; J=29
 **** K=14 ** H=46; J=29
 **** K=23 ** H=60; J=6
 **** K=29 ** H=31; J=29
j5h6h12h14j23h29 :::H=61; J=28
 **** K=5 ** H=61; J=23
 **** K=6 ** H=55; J=28
 **** K=12 ** H=49; J=28
 **** K=14 ** H=47; J=28
 **** K=23 ** H=61; J=5
 **** K=29 ** H=32; J=28
h5h6h12h14j23h29 :::H=66; J=23
 **** K=5 ** H=61; J=23
 **** K=6 ** H=60; J=23
 **** K=12 ** H=54; J=23
 **** K=14 ** H=52; J=23
 **** K=23 ** H=66; J=0
 **** K=29 ** H=37; J=23
j5j6j12j14h23h29 :::H=52; J=37
 **** K=5 ** H=52; J=32
 **** K=6 ** H=52; J=31
 **** K=12 ** H=52; J=25
 **** K=14 ** H=52; J=23
 **** K=23 ** H=29; J=37
 **** K=29 ** H=23; J=37
h5j6j12j14h23h29 :::H=57; J=32
 **** K=5 ** H=52; J=32
 **** K=6 ** H=57; J=26
 **** K=12 ** H=57; J=20
 **** K=14 ** H=57; J=18
 **** K=23 ** H=34; J=32
 **** K=29 ** H=28; J=32
j5h6j12j14h23h29 :::H=58; J=31
 **** K=5 ** H=58; J=26
 **** K=6 ** H=52; J=31
 **** K=12 ** H=58; J=19
 **** K=14 ** H=58; J=17
 **** K=23 ** H=35; J=31
 **** K=29 ** H=29; J=31
h5h6j12j14h23h29 :::H=63; J=26
 **** K=5 ** H=58; J=26
 **** K=6 ** H=57; J=26
 **** K=12 ** H=63; J=14
 **** K=14 ** H=63; J=12
 **** K=23 ** H=40; J=26
 **** K=29 ** H=34; J=26
j5j6h12j14h23h29 :::H=64; J=25
 **** K=5 ** H=64; J=20
 **** K=6 ** H=64; J=19
 **** K=12 ** H=52; J=25
 **** K=14 ** H=64; J=11
 **** K=23 ** H=41; J=25
 **** K=29 ** H=35; J=25
h5j6h12j14h23h29 :::H=69; J=20
 **** K=5 ** H=64; J=20
 **** K=6 ** H=69; J=14
 **** K=12 ** H=57; J=20
 **** K=14 ** H=69; J=6
 **** K=23 ** H=46; J=20
 **** K=29 ** H=40; J=20
j5h6h12j14h23h29 :::H=70; J=19
 **** K=5 ** H=70; J=14
 **** K=6 ** H=64; J=19
 **** K=12 ** H=58; J=19
 **** K=14 ** H=70; J=5
 **** K=23 ** H=47; J=19
 **** K=29 ** H=41; J=19
h5h6h12j14h23h29 :::H=75; J=14
 **** K=5 ** H=70; J=14
 **** K=6 ** H=69; J=14
 **** K=12 ** H=63; J=14
 **** K=14 ** H=75; J=0
 **** K=23 ** H=52; J=14
 **** K=29 ** H=46; J=14
j5j6j12h14h23h29 :::H=66; J=23
 **** K=5 ** H=66; J=18
 **** K=6 ** H=66; J=17
 **** K=12 ** H=66; J=11
 **** K=14 ** H=52; J=23
 **** K=23 ** H=43; J=23
 **** K=29 ** H=37; J=23
h5j6j12h14h23h29 :::H=71; J=18
 **** K=5 ** H=66; J=18
 **** K=6 ** H=71; J=12
 **** K=12 ** H=71; J=6
 **** K=14 ** H=57; J=18
 **** K=23 ** H=48; J=18
 **** K=29 ** H=42; J=18
j5h6j12h14h23h29 :::H=72; J=17
 **** K=5 ** H=72; J=12
 **** K=6 ** H=66; J=17
 **** K=12 ** H=72; J=5
 **** K=14 ** H=58; J=17
 **** K=23 ** H=49; J=17
 **** K=29 ** H=43; J=17
h5h6j12h14h23h29 :::H=77; J=12
 **** K=5 ** H=72; J=12
 **** K=6 ** H=71; J=12
 **** K=12 ** H=77; J=0
 **** K=14 ** H=63; J=12
 **** K=23 ** H=54; J=12
 **** K=29 ** H=48; J=12
j5j6h12h14h23h29 :::H=78; J=11
 **** K=5 ** H=78; J=6
 **** K=6 ** H=78; J=5
 **** K=12 ** H=66; J=11
 **** K=14 ** H=64; J=11
 **** K=23 ** H=55; J=11
 **** K=29 ** H=49; J=11
h5j6h12h14h23h29 :::H=83; J=6
 **** K=5 ** H=78; J=6
 **** K=6 ** H=83; J=0
 **** K=12 ** H=71; J=6
 **** K=14 ** H=69; J=6
 **** K=23 ** H=60; J=6
 **** K=29 ** H=54; J=6
j5h6h12h14h23h29 :::H=84; J=5
 **** K=5 ** H=84; J=0
 **** K=6 ** H=78; J=5
 **** K=12 ** H=72; J=5
 **** K=14 ** H=70; J=5
 **** K=23 ** H=61; J=5
 **** K=29 ** H=55; J=5
h5h6h12h14h23h29 :::H=89; J=0
 **** K=5 ** H=84; J=0
 **** K=6 ** H=83; J=0
 **** K=12 ** H=77; J=0
 **** K=14 ** H=75; J=0
 **** K=23 ** H=66; J=0
 **** K=29 ** H=60; J=0
Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 2 komentáre:
#
Mo - Radce
Riesenim je pri kosikoch:
j5h6j12h14j23j29 :::H=20; J=69 predat kosik s 29 jablkami

j5h6j12h14j23h29 :::H=49; J=40 predat kosik s 29 hruskami;

v oboch pripadoch rovnako, cize myslel kosik s 29 jablkami alebo hruskami

#
Dr Math
uloha sa v roku 2017 dostala do "Korešpondenčný seminár z matematiky pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018"

avatar

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. KSM 2018 Matik
  kone_dzokej_6 Počas sto dní každý zo šiestich koní jedol práve 75 dní. Koľko najviac a koľko najmenej mohlo byť dní, počas ktorých jedlo aspoň päť koní?
 2. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 3. Lode
  cargoship 1. Grécka loď odchádza o 6 a vezie kávu. 2. Prostredná loď ma čierny komin. 3. Anglická loď odchádza o deviatej. 4. Francúzska loď je vlavo o lodi vezucej kavu a ma modrý komín . 5. Vpravo od lodi vezúcej kakao je loď idúca do Marseille, 6. Brazilska lod i
 4. Číslice
  num_2 Dagmar písala na počítači čísla(bez medzier) 45678910111213141516.. . Ktorú číslicu napísala na tristom mieste?
 5. Koza 4
  bielakoza Slnko vychádza na východe od prístrešku a zapadá na západe. Koze by sa zišlo trochu tieňa, kde a aký druh stromu treba zasadiť , aby ho neobjedla?
 6. Modelky
  modelka Na mole sú tri modelky : slečna Ružová , Zelená a Modrá. Každá má na sebe jednofarebné šaty : ružové, zelené a modré. ,, Zvláštne, " skonštatovala slečna Modrá. ,,Voláme sa Ružová, Zelená a Modrá, naše šaty sú ružové , zelené a modré, al žiadna z nás nemá.
 7. Kód
  trezor_2 Peter zabudol štvorčíselný kód svojho zámku na školskej skrinke. Našťastie si o ňom pamätá zopár informácií. Vie, že prvé dvojčíslie je deliteľné 15 a druhé 7. Peter je však veľký smoliar, a preto musel vyskúšať všetky možnosti (vrátane možnosti 0000). Na
 8. Koľko 41
  numbers Koľko môžeš vytvoriť päťciferných čísel z číslic 1,2,3,4,5,6, ak 1 a 2 musia vždy byť vedľa seba? Číslice sa nemôžu opakovať.
 9. Zastávky
  bus27 Bola postavená nová sieť autobusových tratí. Na každej trati sú tri zastávky. Okrem toho každé dve trate buď nemajú spoločnú zastávku, alebo majú len jednu spoločnú zastávku. Aký najväčší počet tratí môže byť v mestečku, ak vieme, že je len deväť rôznych z
 10. Turnaj 2
  tenis_1 Na tenisovom turnaji sa zúčastnilo 8 tenistov. Boli rozdelení do dvoch skupín po štyroch. V každej skupine hral každý s každým jedenkrát. Víťaz prvej skupiny hral s víťazom druhej skupiny vo finále. Iné zápasy sa nehrali. Zistite koľko zápasov sa spolu odo
 11. Hračky 3
  lego_1 Adamko ma dva roky a nechce si upratovat hracky. Raz v noci prisla do jeho izby vila hrackybajka a uvidela na zemi rozhodene lego, policajne auto, kocky a vlacik. Hrackybajka sa rozhodla, ze adamkovi zoberie 3 hracky. Kolko ma moznosti vyberu trojice hraci
 12. Čísla
  numbers_18 Koľko dvojciferných čísel môžete vytvoriť z číslic 7,0,1 a 5 ak sa číslice môžu opakovať?
 13. Kocka
  hracia-kocka Aká je pravdepodobnosť udalosti, že ak hodíme hracou kockou padne číslo menšie ako 6?
 14. Anténky
  antenas Keď mi dáš dve antény budeme mať rovnako, a ty keď mi zas dáš tvoje dve antény, budem mať 5 × toľko čo ty. Koľko majú obaja anténok.
 15. Koľko 43
  numbs Koľko trojciferných čísel sa nezmení, ak vymeníme číslicu na mieste stoviek s číslicou na mieste jednotiek?
 16. V rezorte
  hviezdicky_mo V rezorte Sunny Beach je niekol'ko hotelov. Sú medzi nimi jedno-, dvoj-, troj- a štvor- hviezdičkové hotely. Janka pri prechádzke spočítala, že súčet všetkých hviezdičiek v rezorte je 69. Viac ako polovica hviezdičiek patrí jednohviezdičkovým hotelom. Poče
 17. Guličky
  kulicky Michal povedal Martinovi: daj mi jednu guľôčku a ja budem mať dvakrát toľko čo ty. Martin odpovedal: daj mi 4 a budeme mať rovnako. Koľko guličiek mal každý?