Pri hĺbení

Pri hĺbení studne sa k vyváženie materiálu používa rumpál s okovom. Prázdny okov má hmotnosť 8 kg, plný 64 kg. Akou silou musí pôsobiť robotník na kľučku rumpálu pri vyťahovaní okov rovnomerným pohybom z hĺbky 5 m, ak je priemer hriadeľa 20 cm a dĺžka kľuky 60 cm?

Správna odpoveď:

F =  117,72 N

Postup správneho riešenia:

g=9,81 m/s2 D1=20 cm m=20:100  m=0,2 m r2=60 cm m=60:100  m=0,6 m m1=8 kg m2=64 kg  r1=D1/2=0,2/2=101=0,1 m m=m1+m2=8+64=72 kg G=m g=72 9,81=2517658=706,32 N  G r1=F r2  F=G r2r1=706,32 0,60,1=252943 N=117,72 NNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: