Štúdiách 39861

Rodičia majú na štúdiách svoje 3 deti, mesačne ich stojí 3 650 Kč. Za Libora rodičia platia mesačne 350 Sk menej ako za Zdeňka a za Evu o 400 Sk viac ako za Zdeňka. Koľko Sk mesačne zaplatí za každého z nich?

Správna odpoveď:

L =  850
Z =  1200
e =  1600

Postup správneho riešenia:


L+Z+E=3650
L = Z-350
E = 400 + Z

L+Z+e=3650
L = Z-350
e = 400 + Z

L+Z+e = 3650
L-Z = -350
Z-e = -400

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
L+Z+e = 3650
-2Z-e = -4000
Z-e = -400

Riadok 3 - 1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
L+Z+e = 3650
-2Z-e = -4000
-1.5e = -2400


e = -2400/-1.5 = 1600
Z = -4000+e/-2 = -4000+1600/-2 = 1200
L = 3650-Z-e = 3650-1200-1600 = 850

L = 850
Z = 1200
e = 1600

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: