Šťastné manželstvo

Janko a Marienka už žijú zopár rokov v šťastnom manželstve. Jankov vek je zapísaný rovnakými číslami ako Marienkin len v opačnom poradí. Ich veky sa líšia práve o pätinu veku Marienky. Janko je starší. Koľko rokov má Janko a koľko Marienka?

Správna odpoveď:

j =  54
m =  45

Postup správneho riešenia:

jm=m/5 j=a 10+b m=b 10+a  a,b<0,9> j=54
m=45Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: