Postupnosť

Pozrite sa na postupnosť čísel:
2,6,25,96,285,?
Aké číslo by malo prísť nasledujúce?

Správna odpoveď:

a5 =  568

Postup správneho riešenia:

a0=2 a1=a0 66=2 66=6 a2=a1 55=6 55=25 a3=a2 44=25 44=96 a4=a3 33=96 33=285 a5=a4 22=285 22=568Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade alebo nepresnosť a nám ju prosím pošlete. Ďakujeme!


avatar

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady:

 • Test 14
  test Podľa istého princípu sme rozdelili trojciferné prirodzené čísla do dvoch skupín: Do 1. skupiny patria napríklad čísla: 158, 237, 689, 982, 731, 420, . .. Do 2. skupiny patria napríklad čísla: 244, 385, 596, 897, … Odhaľte princíp rozdelenia a rozhodnite,
 • Súčet 25
  numbers Súčet troch prirodzených čísel, z ktorých každé následujúce je o 5 väčšie ako predchádzajúce, je 204. Ktoré sú to čísla?
 • Postupnosť
  sequence_geo -12, 60, -300, 1500 . .. Aké sú dve ďalšie 2 čísla tejto postupnosti?
 • Teľa 2
  tela Hmotnosť získaného teľacieho mäsa je 65% z celkovej hmotnosti živých teliat. Akú hmotnosť malo teľa, z ktorého sa získalo 285 kg mäsa?
 • Kartičky 2
  cards Tomáš mal rozdeliť medzi troch kamarátov 259 kartičiek s obrázkami futbalistov. Pričom každý nasledujúci kamarát mal dostať 2-krát viac kartičiek ako predchádzajúci. Koľko kartičiek dostal v poradí druhý kamarát?
 • Postupnosť
  posloupnost_an Ondrej napísal túto radu čísel: 1,3,7,15, .... n. Ktoré číslo do jeho radu nepatrí? ...
 • Aritmetická
  arithmetic_seq V aritmetickej postupnosti je a1=-1, d=4. Koľký člen je rovný číslu 203?
 • Čísla
  ten Určite počet všetkých prirodzených čísel menších ako 1800258, ak každé je súčasne deliteľné 5, 2, 29. Aký je ich súčet?
 • Malochov v PD
  cow Poľnohospodárske družstvo zvýšilo počet ustajnených kráv o 14% na 285 kusov. O koľko kusov zvýšilo PD družstvo počet ustajnených kráv?
 • Deliteľnosť 2
  divisors Koľko deliteľov má prirodzené číslo 85?
 • 1. Koľko
  numbers 1. Koľko je rôznych možností pre rozmenenie desaťeurovky pomocou jednoeuroviek, dvojeuroviek a päťeuroviek? a) 5 b) 8 c) 14 d) 10 2. Koľko trojciferných čísel bez opakovania sa dá napísať pomocou nepárnych číslic? a) 999 b) 225 c) 60 d) 25
 • Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=-7,5, kvocient q=3,4. Vypočítajte a8.
 • Doplňte
  seq_sum Doplňte miesto hviezdičky, čísla tak, aby tvorili aritmetickú postupnosť (2,*,5,*,8, 9,5,11)
 • Promile z percenta
  promile Vypočítaj 1,5 ‰ z 85% z 240
 • Číslo 30
  arithmet_seq Číslo 2010 môžeme zapísať ako súčet 3 po sebe idúcich prirodzených čísel. Určte aritmetický priemer týchto čísel.
 • Koľko 67
  bricks Koľko tehál treba na stenu 14,5 m dlhú 2 m vysokú a 45 cm hrubú, ak na jendem m3 múru treba asi 285 tehál?
 • Štvorciferné
  numbers Nájdi také štvorciferné číslo, ktorého štvornásobok napísaný odzadu, je to isté číslo.