Tri rezistory

Tri rovnaké rezistory o odporoch 12 Ohm máš spojiť tak, aby si získal postupne výsledný odpor a) 36 Ohm, b) 4 Ohm, 18 Ohm. Nakresli schému každého obvodu.

Výsledok

a = (Správna odpoveď je: SSS) Nesprávne
b = (Správna odpoveď je: PPP) Nesprávne
c = (Správna odpoveď je: SPP) Nesprávne

Postup správneho riešenia:

R1=12 Ω  R2=R1+R1+R1=12+12+12=36 Ω  a=SSS
1/R3=1/R1+1/R1+1/R1=1/12+1/12+1/12=41=0,25  R3=1/(1/R1+1/R1+1/R1)=1/(1/12+1/12+1/12)=4 Ω  b=PPP
R4=R1+1/(1/R1+1/R1)=12+1/(1/12+1/12)=18 Ω  c=SPPNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: