Nasledujúce 50913

Odčítajte nasledujúce desatinné miesta.
a. 0,98 - 0,053
b. 0,67 - 0,4
c. 0,3 - 0,002
d. 3,2 - 0,789
e. 6,53 - 4,298
f. 6 - 4,32
g. 7 - 3,574
h. 4,83 - 1,8
i. 3,7 - 1,8
j. 16,17 - 11,632

Správna odpoveď:

a =  0,927
b =  0,27
c =  0,298
d =  2,411
e =  2,232
f =  1,68
g =  3,426
h =  3,03
i =  1,9
j =  4,538

Postup správneho riešenia:

a=0,980,053=0,927
b=0,670,4=0,27
c=0,30,002=0,298
d=3,2,789=2,411
e=6,534,298=2,232
f=64,32=1,68
g=73,574=3,426
h=4,831,8=3,03
i=3,71,8=1,9
j=16,1711,632=4,538Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: