Stromčekov 5279

Štefan vsádza stromčeky, keby každú hodinu miesto 9 stromčekov zasadil 12 stromčekov bol by hotový o 1 hodinu skôr, koľko stomků má zasadiť?

Správna odpoveď:

n =  36

Postup správneho riešenia:


n/9 = n/12 + 1

n = 36


n = 36/1 = 36

n = 36

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: