Peter a Daniel

Daniel prišiel do cieľa za 3 hodiny. Peter prišiel na toto miesto za 4,5 hodiny. Akou rýchlosťou sa pohyboval Daniel, ak vieme že Danielova rýchlosť bola o 30 km/hod vyššia ako Petrova rýchlosť a obaja vyrazili súčasne z toho istého miesta.

Správna odpoveď:

d =  90 km/h

Postup správneho riešenia:


d = 30+p
s = 3d
s = 4,5p

d = 30+p
s = 3·d
s = 4,5·p

d-p = 30
3d-s = 0
4,5p-s = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
3d-s = 0
d-p = 30
4,5p-s = 0

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3d-s = 0
-p+0,333s = 30
4,5p-s = 0

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
3d-s = 0
4,5p-s = 0
-p+0,333s = 30

Riadok 3 - -1/4,5 · Riadok 2 → Riadok 3
3d-s = 0
4,5p-s = 0
0,111s = 30


s = 30/0,11111111 = 270
p = 0+s/4,5 = 0+270/4,5 = 60
d = 0+s/3 = 0+270/3 = 90

d = 90
p = 60
s = 270

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: