Komplexných 54101

Vyhodnoťte násobenie dvoch komplexných čísel v cis zápise:

(6 cis 120°) (4 cis 30°)

Výsledok zapíšte v cis a Re-Im notácii.

Správna odpoveď:

c = 12 cis 150°
R =  -10,3923
I =  6

Postup správneho riešenia:

A=3 4=12 α=120+30=150   c=12 cis150°
R=A cosα=A cos150° =12 cos150° =12 (0,866025)=10,392=10,3923
I=A sinα=A sin150° =12 sin150° =12 0,5=6Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.
Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: