Družica

Družica obiehajúca okolo Zeme vo výške 800 km má rýchlosť 7,46 km/s. Za akú dobu a s akým veľkým zrýchlením by sa musela pohybovať od štartu až na obežnú dráhu, aby dosiahla túto rýchlosť, keby jej pohyb bol priamočiary rovnomerne zrýchlený?

Správna odpoveď:

t =  214,4772 s
a =  34,7823 m/s2

Postup správneho riešenia:

s=800 km m=800 1000  m=800000 m v=7,46 1000=7460 m/s  v=a t s=21 a t2  s=21 a (v/a)2 s=21 v2/a  a=2 sv2=2 8000007460234,7823 m/s2  t=v/a=7460/34,7823=214,4772 sNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: