Určte 6

Určte zvyšné veličiny v konečnej geometrickej postupnosti, ak je dané: n = 4, an = 12,5, sn = 187,5, a1=?, q=?

Správna odpoveď:

a1 =  100
q =  0,5

Postup správneho riešenia:

n=4 a4=12,5 s4=187,5  a4=a1 qn1=a1 q3 s4=a1 q1qn1=a1 q1q41  s4=q3a4 q1q41 s4=q3a4 q1(q21)(q2+1) s4=q3a4 q1(q1)(q+1)(q2+1) s4=q3a4 (q+1)(q2+1)  s4/a4=q3(q+1)(q2+1) s4 q3=a4 (q+1)(q2+1)  q=1 q=1/2=21=0,5  a1=q3a4=0,5312,5=100
 Skuˊsˇka spraˊvnosti:  a2=q a1=0,5 100=50 a3=q a2=0,5 50=25  s=a1+a2+a3+a4=100+50+25+12,5=2375=18721=187,5  q=0,5Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: