Momentova veta

Človek dvíha kameň s hmotnosťou 285kg s pomocou páky, ktorá je podopreta vo vzdialenosti 30cm od kameňa. Človek pôsobí na páku vo vzdialenosti 90cm od podpery. Akú veľkú silu musí človek vynaložiť na zdvihnutie kameňa?

Správna odpoveď:

F2 =  931,95 N

Postup správneho riešenia:

m=285 kg g=9,81 m/s2  F1=m g=285 9,81=2055917=2795,85 N r1=30 cm m=30:100  m=0,3 m r2=90 cm m=90:100  m=0,9 m  M1=M2  F1 r1=F2 r2  F2=F1 r2r1=2055917 109103=2018639 N=931,95 NNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: