Kruh 25

Vypočítaj priemer kruhu, ktorého obsah S = 78,5 cm2.

Správny výsledok:

D =  10 cm

Riešenie:

S=78.5 cm2  S=πr2  r=S/π=78.5/3.14164.9987 cm  D=2 r=2 4.9987=10 cmBudeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Z obsahu polomer
  circle_axes Určite polomer kruhu, ktorého obsah je S = 200 cm².
 • Kruhy 4
  circles_2 1) vypočítajte polomer kruhu, ktorého obsah je 400 cm štvorcových 2) vypočítajte polomer kruhu, ktorého obvod je 400 cm. 3) vypočítajte obvod kruhu, ktorého obsah je 400 cm štvorcových 4) vypočítajte obsah kruhu, ktorého obvod je 400 cm.
 • Pizza 3
  pizza_9 Pizza v tvare kruhu zaberá plochu 94,985 cm štvorcových . Aký najmenší celočíselný priemer v centimetroch musí mať tanier, na ktorý chceme túto pizzu položiť tak aby si taniere neprečnievala
 • Kruh - ľahké
  kruh Obvod kruhu je 425 mm. Koľko mm je dlhý priemer?
 • Kruh
  circle Aký veľký je obsah kruhu, ak jeho obvod je 80,6 cm?
 • Vypočítaj 78
  kuzel2 Vypočítaj objem kužeľa, ak obsah jeho podstavy je 78,5 cm2 a obsah plášťa je 219,8 cm2.
 • Dve tretiny
  blue_circle Dve tretiny obvodu kruhu majú dĺžku 12π cm. Vypočítaj obsah kruhu.
 • Kosodĺžnik
  kosodlznik V kosodĺžniku ABCD je a = 2,5 cm va = 7,2cm vb = 4cm. Vypočítaj dĺžku strany b.
 • Polomer 5
  circle_packing_1 Vypočítaj obsah kruhu, ktorého polomer je 5 dm.
 • Polomer
  kruh_1 Vypočítaj polomer kruhu ak obvod a obsah sú v pomere 2:5.
 • Medzikružie 3
  medzikruzie_1 Polomer väčšieho kruhu je 8cm, polomer menšieho je 5cm. Vypočítaj obsah medzikružia.
 • Obsah na obvod
  circle11_3 Vypočítaj obvod kruhu, ak jeho obsah je 254,34 cm2
 • Kruh - ľahké 2
  circle_3 Kruh má polomer 6 cm. Vypočítaj a doplň:
 • Kruh - ľahké
  colorful-circle Vypočítaj obsah kruhu v dm2, ak obvod kruhu je 31,4 cm.
 • Vypočítajte 13
  circle_and_square Vypočítajte v cm2 obsah kruhu, ktorého priemer sa rovná dĺžke uhlopriečky štvorca ABCD so stranou 4cm.
 • Hladina
  pool Aká je plocha vodnej hladiny bazénu, ak po napustení 25 m3 vody stupne hladina o 10 cm? a) 25 m2 b) 250 m2 c) 2500 dm2 d) 25 000 cm2
 • Obvod 23
  circle5 Obvod kruhu je 150,72 centimetrov. Vypočítaj obsah kruhu.