MO C–I–1 2018

Neznáme číslo je deliteľné práve štyrmi číslami z množiny {6, 15, 20, 21, 70}. Určite, ktorými.

Správna odpoveď:

x = 6,15,21,70

Postup správneho riešenia:

6=23 15=35 20=225 21=37 70=257 NSN(6,15,20,21,70)=22357=420  a=NSN(6,15,20,21,70)=420  x1=210 x2=630 x3=1050 x4=1470 x5=1890 x6=2310 x7=2730   d(210) = 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70,  d(630) = 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 21, 30, 35, 42, 45, 63, 70,   NSN(6,15,21,70)=2357=210  k=NSN(6,15,21,70)=210  x=6,15,21,70Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?
Chceš si vypočítať najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých čísel?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: