Štvorlôžkových 7654

30 detí má v chate k dispozícii trojlôžkové a štvorlôžkové izby. Izby sa obsadzujú tak, aby boli vždy všetky lôžka obsadené. Určite, koľko izieb celkom deti obsadia, ak v štvorlôžkových bude dohromady štyrikrát viac detí ako v trojlôžkových?

Správna odpoveď:

p =  8

Postup správneho riešenia:


30 = 3a+4b
4b = 4·(3a)
p=a+b

30 = 3·a+4·b
4·b = 4·(3·a)
p=a+b

3a+4b = 30
12a-4b = 0
a+b-p = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
12a-4b = 0
3a+4b = 30
a+b-p = 0

Riadok 2 - 3/12 · Riadok 1 → Riadok 2
12a-4b = 0
5b = 30
a+b-p = 0

Riadok 3 - 1/12 · Riadok 1 → Riadok 3
12a-4b = 0
5b = 30
1,333b-p = 0

Riadok 3 - 1,33333333/5 · Riadok 2 → Riadok 3
12a-4b = 0
5b = 30
-p = -8


p = -8/-1 = 8
b = 30/5 = 6
a = 0+4b/12 = 0+4 · 6/12 = 2

a = 2
b = 6
p = 8

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: