Štvorlôžkových 8189

V 45 izbách na škole v prírode bolo ubytovaných 169 žiakov. Niektoré boli trojlôžkové a štvorlôžkové a všetky boli plne obsadené. Koľko bolo trojlôžkových a štvorlôžkových izieb.

Správna odpoveď:

a =  11
b =  34

Postup správneho riešenia:


45 = a + b
169 = 3a + 4b

45 = a + b
169 = 3·a + 4·b

a+b = 45
3a+4b = 169

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
3a+4b = 169
a+b = 45

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3a+4b = 169
-0,33b = -11,33


b = -11,33333333/-0,33333333 = 34
a = 169-4b/3 = 169-4 · 34/3 = 11

a = 11
b = 34

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: