ZSE rok 2022 porovnanie

Vypočítajte hraničnú hodnotu mesačnej spotreby elektriny v kWh sadzieb D1 a D2, pri ktorej sa oplatí zmeniť sadzbu (z D1 na D2 alebo naopak). Energetická spoločnosť ponúka takéto cenníky (pre bežného užívateľa veľmi neprehľadné, najmä preto že elektromer meria jedno číslo - spotrebu v kWh, a platí sa vždy mesačný fix + platba sa odobraté množstvo. Opäť platí že cenník nech je čím zložitejší, tým menej nech mu ľudia rozumejú a pýtajú sa... )

DomovMini – DD1
Sadzba za dodávku DomovMini - DD1 bez DPH s DPH MJ
Cena za spotrebu elektriny 0,070500 0,084600 €/kWh
Mesačná platba za jedno odberné miesto 1,100000 1,320000 €/mes.
Sadzba za distribúciu elektriny D1 bez DPH s DPH MJ
Variabilná zložka tarify 0,038904 0,046685 €/kWh
Pevná mesačná zložka tarify 1,320600 1,584720 €/mes.
Ostatné tarify za distribučné služby bez DPH s DPH MJ
Straty pri distribúcii 0,011466 0,013759 €/kWh
Prevádzkovanie systému 0,015900 0,019080 €/kWh
Systémové služby 0,006298 0,007557 €/kWh
Odvod do jadrového fondu 0,003270 0,003924 €/kWh
Súhrn jednotlivých cien pre výpočet platby za elektrinu bez DPH s DPH MJ
Cena za spotrebu elektriny 0,146338 0,175605 €/kWh
Mesačná platba za jedno odberné miesto 2,420600 2,904720 €/mes.
Sadzba za dodávku DomovKlasik – DD2 bez DPH s DPH MJ
Cena za spotrebu elektriny 0,080900 0,097080 €/kWh
Mesačná platba za jedno odberné miesto 1,100000 1,320000 €/mes.
Sadzba za distribúciu elektriny D2 bez DPH s DPH MJ
Variabilná zložka tarify 0,013005 0,015606 €/kWh
Pevná mesačná zložka tarify 4,580700 5,496840 €/mes.
Ostatné tarify za distribučné služby bez DPH s DPH MJ
Straty pri distribúcii 0,011466 0,013759 €/kWh
Prevádzkovanie systému 0,015900 0,019080 €/kWh
Systémové služby 0,006298 0,007557 €/kWh
Odvod do jadrového fondu 0,003270 0,003924 €/kWh
Súhrn jednotlivých cien pre výpočet platby za elektrinu bez DPH s DPH MJ
Cena za spotrebu elektriny 0,130839 0,157006 €/kWh
Mesačná platba za jedno odberné miesto 5,680700 6,816840 €/mes.


Správna odpoveď:

x =  210,34 kWh

Postup správneho riešenia:

2,904720+0,175605 x=6,816840+0,157006 x  2,904720+0,175605 x=6,816840+0,157006 x  0,018599x=3,91212  x=0,0185993,91212=210,34034088  x=210,340341=210,34 kWhNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: