Pôvodného 7685

V 7. Triede je o 2 žiakov viac ako v 8. Triede. Keby sa počet žiakov 7. Triedy zvýšil o 7 a počet žiakov 8. Triedy zvýšil o tretinu pôvodného počtu, bol by v oboch triedach rovnaký počet žiakov. Koľko žiakov je 7. A v 8. Triede?

Správna odpoveď:

a =  29
b =  27

Postup správneho riešenia:


a = 2 + b
a+7 = b + b/3

a-b = 2
3a-4b = -21

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
3a-4b = -21
a-b = 2

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3a-4b = -21
0,33b = 9


b = 9/0,33333333 = 27
a = -21+4b/3 = -21+4 · 27/3 = 29

a = 29
b = 27

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: