Príklady na objem kocky

Počet nájdených príkladov: 167

 • Kocka 46
  cube_shield Kocka má povrch 5400 cm2 . Aká je dížka jej hrany a objem kocky?
 • Kocka 6
  cube6 Kocka má povrch 384 cm2. Vypočítaj jej objem.
 • Kocka v guľi
  sphere2 Kocka je vpísaná do gule s polomerom 324 cm. Koľko percent tvorí objem kocky z objemu gule?
 • Kocka 59
  cube_in_sphere Kocka má povrch 600 cm2, aký je jej objem?
 • Kocka 9
  cubes Kocka má povrch 486 m2 . Vypočítaj jej objem.
 • Kocka obecná
  cubes2 Daná je kocka s hranou a. Aká veľká musí byť hrana kocky v ktorej objem má byť dvakrát väčší ako objem pôvodnej kocky
 • Kocka v guli
  sphere_in_cube Kocka je vpísaná do gule s polomerom r=6 cm. Koľko percent tvorí objem kocky z objemu gule?
 • Kocka
  cube_shield Kocka má povrch 216 dm2. Vypočítajte: a) obsah jednej steny, b) dĺžku hrany, c) objem kocky.
 • Kocka 3
  krychle Koľkokrát sa zväčší objem kocky ak zdvojnásobíme dĺžku jej hrany?
 • Kocka 58
  cubes3 Kocka s hranou 4cm má rovnaký objem ako kváder, ktorého podstava má obsah 32cm2. Akú výšku má kváder?
 • Dm vs cm
  cubes2 Koľkokrát má kocka s hranou 9 dm väčší objem ako kocka s hranou 9 cm?
 • Kocky
  cubes Jedna kocka od druhej ma hranu väčšiu 5x. Koľko krát bude väčší povrch a objem?
 • Kocka premena
  cubes Objem kocky je 216 cm3, vypočitajte povrch.
 • Kocka
  cube2 Súčet dĺžok hrán kocky je 69 cm. Aký je jej povrch a objem?
 • Kocka
  cubes Koľko krát sa zväčší objem a povrch kocky s hranou 70dm, ak jej hranu zväčšíme 4krát
 • Kocky
  rubik_cube Kocka, ktorá je zložená z 8 malých kociek s hranou 1 dm má objem:
 • Kváder vs . kocka
  kocka33 Objem kvádra je 512dm³. Aká dlhá je hrana kocky, ktorá má rovnaký objem ako kváder?
 • Guľa a kocka
  ball-in-cube Koľko % objemu kocky, ktorej hrana je 6m dlhá, tvorí objem gule vpísanej do tejto kocky?
 • Kocka na guľu
  cube_sphere_in Kocka o hrane a je zbrúsené na guľu o čo najväčšom objeme. Urči, koľko % predstavoval odpad z brúsenia.
 • Kocky 19
  cubes A) Drevená kocka má hranu 14,7 cm dlhú. Vypočitajte jej povrch aj objem. B) Plechová kocka má vnůtornů hranu 13,6 cm dlhů. Koľko cm' vody sa do nej zmesti?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu. Objem - príklady. Príklady na kocku.