Největší společný činitel kalkulačka


Co je NSC?

Největší společný činitel (NSC) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Příklady na NSCslovní úlohy - více »