V Kocourkově - Z8-I-6 2019 MO

V Kocourkově používají mince pouze se dvěma hodnotami, které jsou vyjádřeny v kocourkovských korunách kladnými celými čísly. Pomocí dostatečného množství takových mincí je možné zaplatit jakoukoli celočíselnou částku větší než 53 kocourkovských
korun, a to přesně a bez vracení. Částku 53 kocourkovských korun však bez vracení zaplatit nelze.

Zjistěte, které hodnoty mohly být na kocourkovských mincích. Určete alespoň dvě řešení.

Správný výsledek:

a1 =  3
b1 =  28
a2 =  4
b2 =  19
a3 =  7
b3 =  10
a4 =  2
b4 =  55

Řešení:

53ax+by 53<ax+by  a1=3
b1=28 t1=18 a1+0 b1=18 3+0 28=54 t2=9 a1+1 b1=9 3+1 28=55 t3=0 a1+2 b1=0 3+2 28=56  b1=28
a2=4
b2=19 t4=4 a2+2 b2=4 4+2 19=54 t5=9 a2+1 b2=9 4+1 19=55 t6=14 a2+0 b2=14 4+0 19=56 t7=0 a2+3 b2=0 4+3 19=57 
a3=7
b3=10
a4=2
b4=55 t8=27 a4+0 b4=27 2+0 55=54 t9=0 a4+1 b4=0 2+1 55=55 t10=28 a4+0 b4=28 2+0 55=56 Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!Nejoblíbenější komentáře:
#
Honza
A jak poznám jakou číslicí dám jako A1 popř. A2?

1 rok  9 Likes
Zobrazuji 9 komentářů:
#
Honza
A jak poznám jakou číslicí dám jako A1 popř. A2?

1 rok  9 Likes
#
Danix
A jak poznám co bude x a co y?

11 měsíců  2 Likes
#
Jaja
Jak jste došli k těm hodnotám, prosím. Rovnice sestavit umím, ale empiricky k hodnotám nedojdou a spočítat nejdou děkuji

9 měsíců  1 Like
#
Franta
Frobeniovo číslo
Problém mincí (označovaný také jako problém frobenské mince nebo Frobeniův problém po matematikovi Ferdinandu Frobeniovi) je matematický problém, který hledá největší peněžní částku, kterou nelze získat pouze pomocí mincí určených nominálních hodnot. Například největší částka, kterou nelze získat pouze pomocí mincí 3 a 5 jednotek, je 7 jednotek.
Řešení tohoto problému pro danou sadu nominálních hodnot mincí se nazývá Frobeniovo číslo.
Frobeniovo číslo existuje, pokud sada nominálních hodnot mincí nemá společný dělitel větší než 1.

Pokud existují pouze dvě různé nominální hodnoty mincí x a y, potom pro Frobeniovo číslo existuje explicitní vzorec: xy − x − y.

Tento vzorec objevil James Joseph Sylvester v roce 1882.

Známe Frobeniovo číslo: 53, a máme určit x a y. Tedy:
xy – x – y = 53
xy – x – y + 1 = 53 + 1
x(y – 1) – (y – 1) = 54
(y – 1)(x – 1) = 54

Možné dvojice:
2 a 27, to je y = 3, x = 28
3 a 18, to je y = 4, x = 19
6 a 9, to je y = 7, x = 10

9 měsíců  2 Likes
#
Žák
Podle mě jde i varianta 55 a 2

8 měsíců  1 Like
#
Matematik
tak skusme: 54 = 55a+2b

a = 55b+2c
a>53
a<70
b>=0
c>=0

a1=54, b1=0, c1=27
a2=55, b2=1, c2=0
a3=56, b3=0, c3=28
a4=57, b4=1, c4=1
a5=58, b5=0, c5=29
a6=59, b6=1, c6=2
a7=60, b7=0, c7=30
a8=61, b8=1, c8=3
a9=62, b9=0, c9=31
a10=63, b10=1, c10=4
a11=64, b11=0, c11=32
a12=65, b12=1, c12=5
a13=66, b13=0, c13=33
a14=67, b14=1, c14=6
a15=68, b15=0, c15=34
a16=69, b16=1, c16=7

cize bingo... mozno jsme to zbytocne obmedzili ze obe mince musi byt mensi nez nebo rovne 53 ...

#
Franta
Text příkladu: Pomocí dostatečného množství takových mincí je možné zaplatit jakoukoli celočíselnou částku větší než 53 kocourkovských korun, a to přesně a bez vracení. Částku 53 kocourkovských korun však bez vracení zaplatit nelze.
Pane "Žák", jak může varianta 55 a 2 vyhovovat tomuto textu?
Panu "Matematikovi" snad rozumí jen on sám.

#
Franta
Beru zpět, 54 = 1 . 54, tedy y = 2, x = 55 To vyhovuje rovnici x.y - x - y = 53

#
Žák
Díky "Franto" že umíš přijmout cizí názor.

avatar

Tipy na související online kalkulačky
Řešíte Diofantovské problémy a hledáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovnic?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete převést dělení přirozených čísel - zjistit podíl a zbytek?

Další podobné příklady a úkoly:

 • Nádoby
  nadoby Máme nádobu o obsahu 7litru,5litru a 2litry. Největší nádoba je naplněná tekutinou, ostatní jsou prázdné. Dokážeš pouze přeléváním získat 5litru a dvakrát po jednom litru tekutiny? Na kolik přelití to jde?
 • Číslo dne
  calendar_1 Číslo dne je pořadové číslo daného dne v příslušném měsíci (tedy např. číslo dne 5. srpna 2016 je 5). Ciferný součet dne je součet hodnot všech cifer v datu tohoto dne (tedy např. ciferný součet dne 5. srpna 2016 je 5 + 8 + 2 + 0 + 1 + 6 = 22). Šťastný de
 • Při vážení
  statistics_1 Při vážení dvaceti kilogramovych pytlů cukru jsme zjistili následující hodnoty v kg: 1,00;1,01;1,05;0,99;1,00;0,98;0,99;1,04;1,06;0,93;1,00;1,03;0,97;1,00;0,99;1,05;1,01;0,94;1,00 Sestav tabulku čestností; najít aritmeticky průměr; modus, medián, narýsova
 • Z9-I-6 MO 2017
  olympics_1 Na přímce představující číselnou osu uvažte navzájem různé body odpovídající číslům a, 2a, 3a+1 ve všech možných pořadích. U každé možnosti rozhodněte, zda je takové uspořádání možné. Pokud ano, uveďte konkrétní příklad, pokud ne, zdůvodněte proč.
 • Soustava
  parabol_1 Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 • Z9–I–1 2018 čísla
  hyperbola_1 Najděte všechna kladná celá čísla x a y, pro která platí: 1/x + 1/y = 1/4
 • Rýchlosti slovenských vlakov
  zssk_train Rudolf se rozhodl cestovat vlakem ze stanice 'Krušovce' do stanice 'Mlynárce'. V jízdních řádech našel vlak Os 5004 : km 0 Prievidza 14:25 4 Koš 14:30 14:31 9 Nováky 14:36 14:37 13 Zemianske Kostoľany 14:42 14:43 16 Bystričany 14:47 14:48 19 Oslany 14:51
 • Hodnota
  expr_1 Určete hodnotu výrazu 3a + 2b - a2 - 4b2 pro hodnoty proměnných : a) a = - 1, b = 3 b) a = 2, b = -1 c) a = -2, b = -3 d) a = 4, b = 2 e) a = -5, b = 0
 • C–I–4 MO 2017
  nahoda Určete největší celé číslo n, při kterém lze čtvercovou tabulku n×n zaplnit přirozenými čísly od 1 do n2 (n na druhou) tak, aby v každé její čtvercové části 3×3 byla zapsána aspoň jedna druhá mocnina celého čísla.
 • C – I – 3 MO 2018
  olympics_10 Nechť a, b, c jsou kladná reálná čísla, jejichž součet je 3, a každé z nich je nejvýše 2. Dokažte, že platí nerovnost: a2 + b2 + c2 + 3abc < 9
 • Těžiště
  map_1 Hmotné body jsou rozloženy v prostoru následovně - zadané souřadnice v prostoru a jejich hmotnosti. Najděte polohu těžiště této soustavy hmotných bodů: A1 [4; -15; -20] m1 = 12 kg A2 [-4; 17; -6] m2 = 51 kg A
 • Pan Cuketa
  cuketa Pan Cuketa měl obdelníkovou zahradu. jejíž obvod byl 28 metrů. Obsah celé zahrady vyplnily právě čtyři čtvercové záhony, jejichž rozměry v metrech byly vyjádřeny celými čísly. Určete, jaké rozměry mohla mít zahrada. najděte všechny možnosti a zapište n ja
 • Kořen
  root_quadrat Kořen rovnice ? je rovný nula nebo větší než 0, nebo menší než 0? ?
 • Výraz
  vyraz Určete hodnotu výrazu pro a = -1, b =2: x=b - 2a - ab y=a3 - b2 - 2ab z=a2 b3 - a3 b2 w=a + b + a3 - b2
 • Osum kvádrů
  cuboids Dana měla za úlohu uložit osum kvádrů podle těchto pravidel: 1. Mezi dvěma červenými kvádry musí být jeden jiné barvy. 2. Mezi dvěma modrými musí být dva jiné barvy. 3. Mezi dvěma zelenými musí být tři jiné barvy. 4. Mezi dvěma žlutými kvádry musí být čty
 • Volební matematika
  statny-znak-sr_1 Ve volbách získalo 14 politických stran takové podíly hlasů voličů: party A 49,8 %party B 11,4 %party C 7,9 %party D 6,3 %party E 6,1 %party F 5,7 %party G 4,6 %party H 2,9 %party I 2,2 %party J 1,3 %party K 1 %party L 0,7 %party M 0,1 % Vypočítejte jaké
 • Z9 – I – 6 2018 MO
  numbers2_49 Přirozené číslo N nazveme bombastické, pokud neobsahuje ve svém zápise žádnou nulu a pokud žádné menší přirozené číslo nemá stejný součin číslic jako číslo N. Karel se nejprve zajímal o bombastická prvočísla a tvrdil, že jich není mnoho. Vypište všechna d