Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(1, 10) = 1


1 = 1
10 = 2×5
NSD = 1

1 / 1 = 1

10 / 1 = 10

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 10.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »