Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(10, 18) = 2


10 = 2×5
18 = 2×32
NSD = 2

10 / 2 = 5

18 / 2 = 9

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 2, 10, 18.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »