Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(10, 3) = 1


10 = 2×5
3 = 3
NSD = 1

10 / 1 = 10

3 / 1 = 3

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 3, 10.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »