Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(10, 6) = 2


10 = 2×5
6 = 2×3
NSD = 2

10 / 2 = 5

6 / 2 = 3

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 2, 6, 10.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »