Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(20, 10) = 2×5 = 10


20 = 22×5
10 = 2×5
NSD = 2×5 = 10

20 / 10 = 2

10 / 10 = 1

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 10, 20.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »