Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(30, 20) = 2×5 = 10


30 = 2×3×5
20 = 22×5
NSD = 2×5 = 10

30 / 10 = 3

20 / 10 = 2

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 10, 20, 30.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »