Dva běžci

Dva běžci vyběhli současně proti sobě z míst vzdálených 34,6 km. Průměrná rychlost prvního běžce byla o 1/5 vyšší než průměrná rychlost druhého běžce. Za jak dlouho by každý uběhl zmiňovaných 34,6 km,
víte-li, že se na trati potkají po 67 minutách?

Správná odpověď:

t1 =  122,8 min
t2 =  147,4 min

Postup správného řešení:

t=67 min s1+s2=34,6 km v1=v2(1+1/5)=1,2v2  v1t+v2t=34,6 v1+v2=34,6/67=0,5164 km/min 2,2v2=0,5164 v2=0,2347 km/min v1=1,2v2=0,2817 km/min  t1=s/v1=34,6/0,2817=122,8 min
t2=s/v2=34,6/0,2347=147,4 minNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Žák
Dobrý příklad

Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: