Kužel

Do rotačního kužele o rozměrech r = 8 cm, v = 8 cm vepište válec maximálního objemu tak, aby osa válce byla kolmá na osu kužele. Určete rozměry válce.

Správná odpověď:

r =  2,67 cm
h =  5,33 cm

Postup správného řešení:

V=31πr2h x/R=2r/H  r=2RHx=288x h=2(Rx)=2(8x)  V=31π(288x)22(8x)  V=682π82(8x2x3)  V=682π82(28x3x2) V=0 28x3x2=0 x1=0 283x=0  16=3x  x=5,333 cm r=2885,333=2,67 cm 
h=2(85,333)=5,33 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: