Závět

V závěti rozdělil otec rodinné pozemky tak, že starší syn dostal třikrát větší část než mladší syn. Pozdeji však dal starší syn 2,5ha poli mladšímu a měli oba stejné. Určete plochu rodinných pozemků.

Správná odpověď:

x =  10 ha

Postup správného řešení:


x=a+b
a = 3b
a-2,5 = b + 2,5

x=a+b
a = 3·b
a-2,5 = b + 2,5

a+b-x = 0
a-3b = 0
a-b = 5

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b-x = 0
-4b+x = 0
a-b = 5

Řádek 3 - Řádek 1 → Řádek 3
a+b-x = 0
-4b+x = 0
-2b+x = 5

Řádek 3 - -2/-4 · Řádek 2 → Řádek 3
a+b-x = 0
-4b+x = 0
0,5x = 5


x = 5/0,5 = 10
b = 0-x/-4 = 0-10/-4 = 2,5
a = 0-b+x = 0-2,5+10 = 7,5

a = 15/2 = 7,5
b = 5/2 = 2,5
x = 10

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: