Čtyřboký hranol

Vypočítejte povrch a objem čtyřbokého hranolu, který má podstavu tvaru kosodélníka, pokud jeho rozměry jsou: a = 12cm, b = 7cm, Va = 6cm a výška hranolu h = 10cm.

Výsledek

S =  524 cm2
V =  720 cm3

Řešení:

Textové řešení S =
Textové řešení V =Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

4 komentáře:
#
Žák
Opravdu si myslíte, že je to čtyřboký hranol, když má šest stěn ?

#
Dr Math
Mate pravdu, dakujeme !

jedna se o starsi priklad; upravili jsme obrazek a take postup vypoctu krok za krokem doplnili.

#
Front
Já to nechápu.....
Proč v S1 a×v dělíme dvěma?

#
Dr Math
mate pravdu, kosodelnik neni trojuhelnik. Proto jsme pri vypoctu obsahu nemeli delit dvema... opravene

avatar

Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Čtyřboký hranol
  lichob_2 Vypočítejte objem čtyřbokého hranolu vysokého 2dm, jehož podstava je lichoběžník se základnami 12cm, 6cm, výškou 4cm a s rameny dlouhými 5cm
 2. Trojboký hranol
  hranol_3bokovy Vypočítejte povrch a objem trojbokého hranolu s podstavou tvaru pravoúhlého trojúhelníku, jestliže a=3cm, b=4cm, c=5cm a výška hranolu v = 12cm.
 3. Hranol 9
  3sides_prism Vypočítejte objem a povrch trojbokého kolmého hranolu s podstavou pravoúhlého trojúhelníku, pokud délky odvěsen základny jsou 7,2cm a 4,7cm, výška hranolu je 24cm.
 4. Trojboký hranol 8
  3sides_prism Jen dán pravidelný trojboký hranol s hranou podstavy 20dm a výškou 30dm. Vypočítejte objem hranolu a obsah pláště.
 5. Hranol 3
  hranol_koso Podstava hranolu je kosočtverec o délce strany 6cm a výšce 4 cm. Výška hranolu je o 125% větší než délka strany kosočtverce. Vypočítejte povrch a objem hranolu.
 6. Výkop 6
  vykop Při budování nové silnice bylo potřeba vyhloubit v terénu cestu dlouhou 280m. Spodní šířka, kde vede vozovka, byla 20m široká. Nahoře byl celý výkop široký 30m. Hloubka výkopu je 6m. Kolik m3 zeminy bylo třeba odstranit?
 7. Kužel
  cone_2 Vypočítejte povrch a objem rotačního kužele o výšce 1,25dm a straně 17,8dm.
 8. Konzerva s olejem
  konzerva Konzerva s olejem má tvar rotačního válce, jehož výše se rovná průměru její podstavy. Povrch konzervy je 1884 cm2. Vypočítejte kolik litrů oleje je v konzervě.
 9. Krychle objem 7
  cube6 Krychle má povrch 384 cm2. Vypočtěte její objem.
 10. Válec - O&P
  cylinder Válec má objem 357. Jeho podstava má poloměr 5. Jaký je povrch tohoto válce?
 11. Valec
  cylinder_2 Objem válce jehož výška se rovná poloměru podstavy je 678,5 dm3. Vypočtete jeho povrch.
 12. Objem z povrchu
  cube_3 Jaký je objem krychle, jejíž povrch je 96 cm2?
 13. OP rotačního kužele
  kuzel_2 Vypočtěte povrch a objem rotačního kužele, jehož obvod podstavy je 125,6 cm a strana má délku 25 cm.
 14. Plynojem
  gas_holder Plynojem má tvar koule o průměru 20 m. Kolik m3 plynu se do něj vejde?
 15. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 16. Řešte
  linear_eq_2 Řešte soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: 1.5x+1.2y=0.6 0.8x-0.2y=2
 17. Rovnice
  numbs_4 Vyřeš soustavu rovnic dosazovací, porovnávací i sčítací metodou a proveď zkoušku: 4x+y=5 3x-5y=21