Vypočítejte 21433

Vypočítejte výšku kolmého hranolu s podstavou obdélníku pokud rozměry hran podstavy jsou a = 12 dm, b = 50 mm a objem hranolu V = 0,6 l.

Správná odpověď:

h =  1 cm

Postup správného řešení:

a=12 dm cm=12 10  cm=120 cm b=50 mm cm=50:10  cm=5 cm V=0,6 l cm3=0,6 1000  cm3=600 cm3  S=a b=120 5=600 cm2  V = Sh h=V/S=600/600=1 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: