Trojúhelník 2604

Daný je trojúhelník ABC:
A[-3;-1]
B[5;3]
C[1;5]

Napište rovnici přímky, která prohází vrcholem C rovnoběžně se stranou AB.

Výsledek

p: (Správná odpověď je: ) Správné

Postup správného řešení:

v=(5(3),3(1))=(8,4) p:x=1+8t y=5+4t  p:x2y+9=0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: