Španělsky 2786

Ve třídě se španělsky učí dvě třetiny dívek a polovina chlapců. Ve třídě je dvakrát tolik chlapců než dívek. Jaká část třídy se učí španělsky?

Výsledek

s = 5/9 Nesprávné

Postup správného řešení:


m+f = 1
m = 2f
s = 2/3 f + 1/2 m

m+f = 1
m = 2·f
s = 2/3·f + 1/2·m

f+m = 1
2f-m = 0
4f+3m-6s = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 3
4f+3m-6s = 0
2f-m = 0
f+m = 1

Řádek 2 - 2/4 · Řádek 1 → Řádek 2
4f+3m-6s = 0
-2,5m+3s = 0
f+m = 1

Řádek 3 - 1/4 · Řádek 1 → Řádek 3
4f+3m-6s = 0
-2,5m+3s = 0
0,25m+1,5s = 1

Řádek 3 - 0,25/-2,5 · Řádek 2 → Řádek 3
4f+3m-6s = 0
-2,5m+3s = 0
1,8s = 1


s = 1/1,8 = 0,55555556
m = 0-3s/-2,5 = 0-3 · 0,55555556/-2,5 = 0,66666667
f = 0-3m+6s/4 = 0-3 · 0,66666667+6 · 0,55555556/4 = 0,33333333

f = 1/3 ≐ 0,333333
m = 2/3 ≐ 0,666667
s = 5/9 ≐ 0,555556

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: